No kā radušies ogļūdeņraži – nafta un dabasgāze R

Populārzinātniskā raksta saturs: īss raksts par naftas un dabasgāzes izcelsmi un veidošanos.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.