Apkati trūdvielas augsnē ar lupu

Eksperimentā augsnes piciņu uzliek uz papīra, saspiež un apskata caur lupu. Eksperiments skaidro, ka augsnē ir trūdvielas, kas palīdz augiem augt.

Nepieciešams: 1

  • Augsne,
  • papīra lapa,
  • lupa.

Darba gaita: 2

  1. Paņem piciņu augsnes.
  2. Uzliek augsni uz papīra un saspiež.
  3. Noskaidro, kas notiek ar saspiesto augsnes piciņu.
  4. Saspiesto augsnes piciņu apskata caur lupu.

Metodiskās norādes: 3

Eksperiments parāda, ka augsnē ir trūdvielas, kas palīdz augiem augt. Skolēniem jānoskaidro: 1. Kas notiek, ja augsni saspiež? 2. Ko var saskatīt augsnē ar lupu?

 

Darba drošība! Papīra lapa jānovieto drošā vietā uz līdzenas virsmas.

 

Sagatavoja: Indra Skranda

Adaptēts pēc: Arājs R., Drulle V., Miesniece A. Izzini pasauli! Dabaszinības. Mācību grāmata 4.klase.- Apgāds Zvaigzne ABC, 2005.