Reaktīvie ratiņi NP

Tiek veikti triki ar gaisu, novērota reaktīvā kustība.

Nepieciešams: 1

  • ratiņi
  • ventiļa turētājs
  • gaisa balona ventilis
  • gaisa balons

Darba gaita: 2

  1. Nostiprina ratiņos  ventiļa turētāju. 
  2. Uzmauc gaisa balonu  ventilim, ventili atver (pavelkot), piepūš gaisa balonu, ventiļa brīvo galu pietur ar pirkstu, ventili aizver (saspiežot).
  3. Iestiprina ventili ar balonu  turētājā tā, lai balons būtu vērsts uz ratiņu pusi.
  4. Atver ventili un vēro notiekošo. Gaiss nāk ārā no balona uz vienu pusi, ratiņi ripo uz otru pusi.

Metodiskās norādes: 3

Tā, kā reaktīvās kustības skaidrojumam nepieciešams saprast Ņūtona 3. likumu, kuru pamatskolā neaplūko, šajā eksperimentā veic tikai novērojumu, bez tālākiem secinājumiem.

 

Sagatavoja: Liene Kristholde