4.03. Salokāmais dzejolis (Kornels, vides spēle) NP

Salokāmais dzejolis ir lielisks dabas pārzīvojumu apkopošanas veids. Šī aktivitāte ir radīta North Carolina Bound School.

Nepieciešams: 1

  1. Zīmulis.
  2. Papīrs.

Darba gaita: 2

  1. Sadala dalībniekus grupās pa 3 vai 4 dalībnieki un katrai grupai iedod zīmuli un papīru. Katra grupa veidos savu dzejoli, lai paustu savus pārdzīvojumus, piem., pēc kopīgi pavadītās nedēļas dabā vai Iedomātā koka vizualizācijas iespaidus, vai arī redzēto īpašo dzīvnieku.

Zemāk dots dzejoļa rakstīšanas apraksts:

  • A dalībnieks uzraksta pirmo rindiņu un nodod papīru B dalībniekam.
  • B dalībnieks turpina A dalībnieka teikto un raksta 2 rindiņas. Pēc savas pirmās rindiņas pārloka lapu un nodod to C dalībniekam.
  • C dalībnieks tīkojas kā B un nodod A dalībniekam.
  • A dalībnieks uzraksta noslēdzošo rindiņu, atsaucoties uz C rakstīto.

 

2. Kad dzejolis ir uzrakstīts, katram dalībniekam ir zināma tikai dzejoļa daļa.  Bet šīs darbības brīnišķīgums ir, ka te tiek apkopots grupas pārdzīvotais, tai ir brīnumains secīgums un saturīgumu.

3. Kad visa grupa ir pabeigusi rakstīt (~10 min.), katra grupa nolasa dzejoli.

Metodiskās norādes: 3

Sadraudzība, refleksija.

–       Diena un nakts, it visur.

–       3 un vairāk cilvēki.

–       10 un vairāk gadi.

Dzejoli var rakstīt ļoti dažāds cilvēku skaits. Katrs redz tikai vienu, iepriekšējā rakstītāja rindiņu. Tas kurš iesāk, arī pabeidz dzejolīti.

 

Adaptēts pēc J. B. Cornell. Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages. Nevada City, Crystal Clarity Publishers. 2015. Sagatavoja Jāzeps Logins

Pievienojusi: Elīza Kabakova (elizakabakova@inbox.lv)