Šaubīties ir veselīgi (R) NP

Kritiskā domāšana zinātnē. Jaunu atklājumu un teoriju ticamības izvērtēšana. Kā atšķirt patiesu informāciju no nepatiesas.

 

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.