Šaubu laikmets (R) NP

Zinātnes atklājumu un pierādījumu apšaubīšana. Tās iespējamie iemesli un arī sekas. Dažādi piemēri no reālās dzīves.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.