Signalizācija

Izveido signalizāciju, kas ieslēdz spuldzīti, durvju atvēršanas brīdī.

Nepieciešams: 1

 • Baterijas spailes, 2 gab.,
 • elektriskā baterija,
 • spuldzīte,
 • spuldzītes patrona,
 • piespraudes, 2. gab.,
 • skrūvgriezis,
 • vadi, 3 gab.,
 • nagla,
 • lipīgā masa.

Darba gaita: 2

 1. Saslēdz elektrisko ķēdi, kā parādīts zīmējumā.
 2. Piestiprina naglu durvīm ar lipīgās masas palīdzību.
 3. Piestiprina ar piespraudēm pie durvju aplodas vadu brīvos galus tuvu naglai.
 4. Raugās, lai vadi nepieskartos naglai un nesaskartos savā starpā.

Novērojumi

 1. Lēni ver vaļā durvis un vēro, kas notiek.
 2. Apraksti, kā darbojas izveidotā signalizācija!

Metodiskās norādes: 3

Kad vadi pieskaras naglai, elektriskā ķēde noslēdzas, tajā plūst strāva un spuldzīte iedegas.

Kā šādu gaismas signalizāciju tu varētu izmantot savās mājās?

Vadi varētu atrasties pie ārdurvīm, bet spuldzīte istabā. Tās iedegšanās signalizētu, kad kāds ir ienācis mājā.

 

Adaptēts pēc “Elektrība” – Eksperimentu apraksti un darba lapas, Lielvārds 2012

Ievietoja  Asja Kuike, asja.kuike@gmail.com

Pilnveidoja: Viktorija Gedrovica, vg18021@edu.lu.lv