Skābā lietus modelēšana E

Demonstrējuma eksperiments parāda, ka, sēram sadegot gaisā, rodas gāzes, kuru mijiedarbībā ar ūdeni, tā vide kļūst skāba.

Nepieciešams: 1

Vielas:

 • sērs, 1 g;
 • dejonizēts ūdens, 50ml;
 • metiloranžs.

 

Darba piederumi:

 • deglis;
 • koniskā kolba, 500 ml;
 • metāla karotīte.
 • Aizbāznis ar caurumu

 

 

 

Darba gaita: 2

 1.  Ielej koniskajā kolbā apmēram 50 ml dejonizēta ūdens.
 2. Pievieno 3 – 5 pilienus metiloranža.
 3. Izkausē metāla karotītē sēru.
 4. Ievieto metāla karotītes galu aizbāznī.
 5. Ievieto metāla karotīti kolbā tā, lai tā nepieskaras ūdens virsmai.
 6. Ļauj kolbai piepildīties ar dūmiem.
 7. Noslēdz kolbu ar aizbāzni un to saskalo.
 8. Novēro krāsojuma maiņu.

Metodiskās norādes: 3

Eksperimentu ieteicams veikt velkmes skapī vai zem gaisa nosūcēja. Izkausējot sēru, izdalās sēra(IV) oksīds, kas ir kaitīgs veselībai.

S + O2 -> SO2

H2O + SO2 -> H2SO3

Eksperiments parāda skābā lietus veidošanos – sadegot sēram, rodas SO2, kas reakcijā ar ūdeni veido H2SO3.