Skaņu dažādība

Skolēni ar aizvērtām acīm klausās skaņās un pēc tam tās atzīmē darba lapā (skatīt pielikumā). Skaņas ir dažādas, skan no dažāda attāluma, lai skolēniem būtu interesanti noteikt skaņas cēloni, ko pēc tam salīdzināt, izvērtēt (patīkama skaņa, nepatīkama, skaļa, klusa u. tml.). Mācās sadarboties ar klasesbiedriem, salīdzināt rezultātus, izdarīt secinājumus.

Nepieciešams: 1

  • 3 skaņas avoti, ar atšķirīgu svārstību amplitūdu,
  • darba lapa.

Darba gaita: 2

  1. Iepazīties ar darba lapas uzdevumiem.
  2. Izpildīt darba lapas uzdevumus.

Metodiskās norādes: 3

Adaptēts pēc I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa „Dabaszinības 4. klasei skolotāja grāmata”, “Lielvārds” 2005.g. (112.lpp.)

Materiālu adaptēja Sarmīte Pelša

e-pasts: sarmite.pelsa@gmail.com

Pilnveidoja: Ābels Vatuļins