Smoga veidošanās modelēšana mērcilindrā

Eksperiments modelē smoga veidošanos.

Nepieciešams: 1

 • Sāls-ledus maisījums;
 • karsts ūdens;
 • statīvs;
 • eksikators;
 • termometri, 2 gab.;
 • cilindri (50 cm un 15 cm augsts),
 • dūmu svece,

Darba gaita: 2

 1. Ievieto eksikatorā 50 cm augstu cilindru, tam apkārt sāls – ledus maisījumu tā, lai maisījums apmēram 15 cm augstumā aptvertu cilindru.
 2. Nostiprina 3 termometrus virs eksikatora statīvā, attiecīgi 10 cm, 25 cm, un 40 cm augstumā. Nolasa temperatūru pēc 10 minūtēm.
 3. Aizdedzina cilindrā ievietoto dūmu sveci.
 4. Atkārto eksperimentu, ņemot 15 cm augstu cilindru, tam apkārt ielejot ūdeni, kura temperatūra ir +900C.

Metodiskās norādes: 3

Eksperiments modelē un ļauj salīdzināt divus veidus, kā dabā notiek smoga veidošanās. Tie ir  t. s. „Londonas” tipa (vēsais, mitrais) smogs un „Losandželosas” tipa jeb fotoķīmiskais (sausais, karstais) smogs.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs