Cepurīšsēņu sporas NP

Eksperimentā sēnei nogriež kātiņu, cepurīti uzliek uz baltas papīra lapas ar lapiņā uz leju un apsedz ar stikla burku. Nākamajā dienā paceļ sēnes cepurīti, lai apskatītu radušās sporas. Eksperiments skaidro sporu rašanās procesu.

Nepieciešams: 1

  • Cepurīšsēnes (lapiņsēnes un stobriņsēnes);
  • balta un krāsaina papīra lapa;
  • nazis.

Darba gaita: 2

  1. Nogriež sēnei kātiņu.
  2. Uzliek sēnes cepurīti uz baltas papīra lapas ar lapiņām uz leju (lapiņsēnei – izvēlas krāsainu papīru, stobriņsēne – baltu papīru).
  3. Apsedz sēnes cepurīti ar caurspīdīgu trauku.
  4. Pacel nākamajā dienā uzmanīgi sēnes cepurīti.
  5. Novēro sēņu sporas un to izvietojumu uz papīra lapas. Salīdzini sēņu sporas ar ziedaugu sēklām!
  6. Apkopo rezultātus tabulā.

 

Nr. Sēnes   Nosaukums Sēnes   Zīmējums Sporu Izvietojums uz papīra
 

1.

 

Šampinjons

 

 

 

 

Metodiskās norādes: 3

Sēnes cepurīte jāliek uz papīra lapas, lai vieglāk varētu saskatīt sporas. Sēnes cepurīte jāceļ uzmanīgi, lai sporas uz papīra lapas nemainītu vietu. Skolēni noskaidro:

1. Kas redzams uz papīra?
2. Kas tās ir?
3. Kur cepurīšsēnē veidojas sporas?
4. Kādas izskatās sporas?
5. Kādās grupās iedala cepurīšsēnes pēc sporu atrašanās vietas?
6. 
Vai visām sēnēm ir sporas?

 Darba drošība! Pēc kātiņa nogriešanas nedrīkst pirkstus likt pie mutes. Rokas obligāti pēc sēnes aiztikšanas jānomazgā. Sēnes nedrīkst garšot. Uzmanīgi jārīkojas ar nazi, var sagriezties.

 

Sagatavoja: Indra Skranda; Linda Griška

Adaptēts pēc: Arājs R., Drulle V., Miesniece A. Dabaszinību darba burtnīca 4.klasei 1.- Apgāds Zvaigzne ABC, 2005.