Statiskā elektrība

Skolēni izmēģina un novēro, kā balonu berzējot ar vilnas audumu, tas pievelk mazus papīra gabaliņus (tie ir pretēji lādēti), bet, ja divus šādi uzlādētus balonu satuvina, tad tie atgrūžas (jo lādēti vienādi).

Nepieciešams: 1

 • Baloni (2 gb.),
 • diegs,
 • papīrs,
 • vilnas audums.

Darba gaita: 2

 1. Izber uz galda mazos papīra gabaliņus.
 2. Berzē, apmēram 30 sekundes, balonus ar vilnas audumu.
 3. Tuvina vienu balonu papīra gabaliņiem.
 4. Pieliec otro balonu pie sienas un atlaiž.
 5. Novēro, kas notiek.
 6. Apspriež ar klasesbiedriem kāpēc tā notiek.
 7. Berzē balonus vēl 30 sekundes ar vilnas audumu.
 8. Turot tos aiz diega tuvina vienu otram.
 9. Izrunā, kas notiek.

Metodiskās norādes: 3

Šo eksperimentu var izmantot sākot tēmu par elektrību, lai rosinātu skolēnus atcerēties apgūto un lai iedziļinātos šajā tēmā.

Adaptēts pēc I. Kreicberga, M. Kusiņa, D. Mežzīle, A. Nikolajenko “Izzini pasauli!”, Zvaigzne ABC, 2007.g. (84., 85.lpp., krievu val.)

Materiālu adaptēja Sarmīte Pelša, e-pasts: sarmite.pelsa@gmail.com

Pilnveidoja: Viktorija Gedrovica, vg18021@edu.lu.lv