Tagad varam izmantot vislielāko enerģijas avotu R

Populārzinātniskā raksta saturs: metāna ledus, tā milzīgās rezerves okeāna gultnē un tehnoloģijas tā iegūšanai.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.