Temperatūra (R) NP

Kas ir temperatūra, kā to mēra, kā tā ietekmē dažādus fizikālos un ķīmiskos procesus.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.