Transpirācija

Eksperimenta laikā tiek apskatīts ūdens iztvaikošanas un fotosintēzes process augos. No koka lapām caur atvārsnītēm iztvaiko ūdens, kas, saskaroties ar plastmasas maisiņa plēvi, kondensējas ūdens pilienos. Līdz ar ūdeni pa atvārsnītēm izdalās arī skābeklis.

Nepieciešams: 1

  • Plastikāta maisiņš,
  • aukla,
  • taimeris.

Darba gaita: 2

  1. Uzliec maisiņu uz koka zara ar lapām.
  2. Aizsien maisiņu ar auklu, nenodarot kaitējumu koka zaram.
  3. Atstāj uz 15 – 20 minūtēm.
  4. Vēro, kas parādās maisiņa.

Metodiskās norādes: 3

Eksperiments veicams saulainā laikā un uz lapu koka.

JAUTĀJUMI:

  • Kuri meži tiek uzskatīti par zemeslodes plaušām?
  • Cik lielu daļu Latvijas teritorijas aizņem meži?

Mežiem ir svarīga loma gaisa attīrīšanā. Tie pārstrādā ogļskābo gāzi un veido skābekli, kas tik ļoti nepieciešams jebkurai dzīvai būtnei, lai spētu izdzīvot. Tomēr arvien biežāk, lai radītu jaunas lauksaimniecības un lopkopības zemes, meži tiek izcirs­ti. Tā rezultātā rodas papildus CO2 daudzums atmosfērā. Pēc Eiroparlamenta pētījuma datiem, mežu izciršanas rezultātā radītais CO2 sastāda 18% no kopē­jā, atmosfērā esošā CO2 daudzuma.

Materiāls ņemts no “Zinātnisko un tehnisko eksperimentu izglītojošais un metodiskais materiāls”, 2015.g. (19.lpp)

Teksta autori: SIA Aspired projekta koordinatori Ginta Grīnberga, Ineta Gūtmane

Materiālu ievietoja: Olga Vonoga, volga74@inbox.lv

Pilnveidoja: Viktorija Gedroviča, vg18021@edu.lu.lv