Upes modelis

Izpratnes veidošanai, ka upe ir tekoša ūdenstilpne. 

 

Nepieciešams: 1

 • neliels kartona gabals
 • plastilīns
 • daži mazi papīra gabaliņi norādēm
 • dažādi dabas materiāli – sīki akmentiņi, zariņi u.c.
 • līme
 • izlietne
 • ūdens

 

Darba gaita: 2

 1. Paņem apmēram A4 izmēra kartonu.
 2. Izveido no plastilīna  upi. Kratus var veido lēzenākus vai stāvākus. Veido arī upes iztekas. 
 3. Veido no plastilīna upes dzīvniekus un augus. Ievieto tos upes modelī un apkārt.
 4. Var modelī pielīmēt dabas materiālus. 
 5. Izgatavo zīmītes ar uzrakstiem – labais krasts, kreisais krasts, izteka, gultne, pieteka. Var pievienot upes nosaukumu. 
 6. Novieto izgatavoto modeli  virs izlietnes vai liela trauka.
 7. Lej ūdeni upes sākumdaļā, turot kartona pamatni nedaudz ieslīpi, lai ūdens veidotu ūdens plūsmu pa upes gultni. 
 8. Vēro, kā ūdens plūst.

Metodiskās norādes: 3

Var noteikt:

 • upes tecēšanas virzienu,
 • gultni
 • labo un kreiso krastu

Sagatavoja: Liene Kristholde