Vai nafta veidojas joprojām? R

Populārzinātniskā raksta saturs: naftas un dabasgāzes veidošanās skaidrojums, vietas, kur mūsdienās ir piemēroti apstākļi, lai varētu sākt veidoties nafta.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.