Vai saldūdens ir smagāks nekā jūras vai okeāna ūdens? R

Rakstā dots īss skaidrojums par blīvuma atšķirībām saldūdenim un sālsūdenim.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.