Vai te kāds vēl ir? R

Populārzinātniskā raksta saturs: Atakamas tuksnesī apslēptie derīgie izrakteņi varš un zelts. Kā to nepārdomāta iegūšana iznīcinājusi piekļuvi dzeramajam ūdenim. Derīgo izrakteņu iegūšanas sekas uz apkārtējo vidi.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.