Zelta pēdas R

Populārzinātniskā raksta saturs: zelta ceļš no tā dabai un cilvēkiem bīstamās iegūšanas Dienvidamerikā, uzpirkšanas, pārvešanas uz Rietumvalstīm līdz attīrīšanai un priekšmetu izgatavošanai.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.