Kāds ķīmiskais elements Tu esi?

Tu esi

Kompāniju mīlošais skābeklis

Skābeklim patīk būt attiecībās, ne velti skābekļa molekula tiek apzīmēta ar O2. Skābeklim attiecības ir svarīgas – savienojumos ar ūdeņradi, silīciju un citiem elementiem tas jūtas vislabāk. Sevi ar skābekli no visas Dmitrija Mendeļejeva elementu tabulas visbiežāk asociē uz attiecībām orientēti un sabiedriski cilvēki, kuriem vientulība ir netipisks stāvoklis.